PROPIS IZRAŽAVANJA TA’ZIJE – SAUČEŠĆA

Veröffentlicht in: Savjeti | 0

Na ovoj smrtovnici niko, hvala Allahu, nije preselio na Ahiret. Međutim, česte su smrtovnice, skoro svakodnevne, koje gledamo i na društvenim mrežama, TV… Kakav je propis izražavanja ta’zije saučešća porodici umrlog-e? Uzvišeni Allah u Kur’anu je objavio: „…A ti obraduj strpljive! One koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: ‚Svi smo Allahovi i Allahu se svi vraćamo (INNA LILLAHI WE INNA ILEJHI RADŽI’UUN).
Ovo su ujedno riječi koje je prigodno uputiti onome kome izražavamo saučešće. Lijepo je još dodati i dovu za umrlog, u smislu: „Neka mu/joj Allah Milostivi oprosti grijehe i ispit u kaburu olakša i podari mu/joj Svoju milost, a vama podari sabura.“ Na ove riječi, ona(j) kome je upućeno saučešće može odgovoriti takođe kur’anskim ajetom: „Allah je uz strpljive (INNALLAHE ME’AS-SABIRIIN). U nekim dijelovima BiH ostala je još prisutna turska varijanta izražavanja ta’zije riječima: „Bašum sagosum“, na koje se odgovara riječima: „Dostum sagosum“. S obzirom da nema posebnog obavezujućeg vjerskog propisa u ovom smislu, nema smetnje da se kaže: „Primi moje saučešće“, s tim da bi bilo lijepo dodati na to dovu: „Neka se Allah smiluje i oprosti vašem umrlom, a vama podari sabur“. Cilj je i namjera da se ožalošćenog podsjeti na to da je Allah Uzvišeni vlasnik života i smrti, ali i na činjenicu da smrt nije kraj, nego samo prelaz što tek istinski život znači.

POGREŠNO JE…
–Primjetno je da nekad ljudi prilikom izražavanja ta’zije/saučešća pruže ruku ožalošćenom i pri tom ne kažu ništa, što je pogrešno.
–Pogrešno je isto tako, da ljudi prilikom obavijesti o nečijoj smrti redom počnu pisati „EL-FATIHA“ što, u stvari, ne znači apsolutno ništa, osim ako je ona(j) koji to napiše nakon toga zaista podigne ruke i prouči pred dušu tog umrlog Fatihu za koju je Muhammed, a.s., rekao da jeste najbolja dova. Tehnologija nudi brojne olakšice, pa tako neki, u ovakvim situacijama, koriste slikovni format sure EL-FATIHA i samo je zalijepe (copy-paste) ispod nečije osmrtnice što, priznaćete, izgleda, prilično bezosjećajno.

Da li zaista onaj ko napiše ili zalijepi „EL-FATIHA“ i prouči Fatihu pred dušu tog umrlog, Allah zna. Međutim, čak i ako prouči, opet to nije ispravan način reagovanja na vijest o nečijem preseljenju, jer, po učenju našeg mezheba, nije ispravno učiti pred dušu umrlog-e ništa od Kur’ana, sve dok se umrli-a ne ogasuli/okupa, a što onaj koji piše/uči „EL-FATIHA“ ne zna da li se to do tog momenta desilo. A Fatiha je majka Kur’ana. Dakle, u svakom slučaju, ispravnije je pred dušu umrlog-e napisati/proučiti dovu koju smo gore spomenuli, a ožalošćenima poželjeti sabur i selamet. A bolje i ljepše od toga je posjetiti ili bar nazvati ožalošćenog prijatelja/poznanika i sa njim tugu i bol podijeliti. A Allah najbolje zna! „Vjera je savjet“, podučio nas je Muhammed, a.s.

Senad ef. Omić